NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
?ysi w cenie

Jak podaje Agencja Reutera, NASA pracuje nad znalezieniem jak najwi?kszej ilo?ci sposobów pozyskiwania energii ze ?róde? naturalnych.

Istotne jest jednak zastrze?enie, i? w gr? nie wchodzi eksploatacja pok?adów paliw naturalnych. Celem dzia?a? jest w?a?nie wypracowanie alternatywy energetycznej wobec obecnej sytuacji.

Bior?c pod uwag? skupienie ?ycia wokó? wielkich aglomeracji miejskich, na pierwszy ogie? wzi?to w?a?nie problem uzyskania, b?d? odzyskania energii ?rodkami dost?pnymi w codziennym ?yciu miasta.

Nieoficjalnie mówi si? o projekcie wykorzystywania jako specjalnych baterii slonecznych rozleglych po?aci... ?ysych g?ów panów gotowych podj?? wyzwanie.

Podobno swój akces zg?osi? m.in. Sting. Z dobrze poinformowanych ?róde? dowiadujemy si?, i? w sekrecie testy przeprowadzaj? tak?e inne gwiazdy showbiznesu. Na otoczonym wysokim ?ywop?otem basenie wersj? beta technologii testuje Tina Turner. Z kolei Davis Hasselhoff, specjalnie na t? okazj? zgoli? bujne ow?osienie swojej klatki piersiowej, gdy? jak zapewnia "do?wiadczenie wyniesione z planu S?onecznego Patrolu pokaza?o jak wiele ciep?a mo?e wch?on?? szeroka, m?ska pier?".

Serial widzieli?my i naszym zdaniem, wychodz?c z podobnych przes?anek, do projektu powinna wkrótce do??czy? Pamela Anderson.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa