NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Fantazyjna epidemia

W?ród mieszka?ców jednego z wi?kszych miast w Polsce odnotowano szereg przypadków marze? sennych, których g?ównym bohaterem by? obiecuj?cy poeta m?odego pokolenia Marcin C.

Mieszka?cy skar?? si? na zak?opotanie i ch?? zwierze? jakie towarzysz? im po przebudzeniu. Nie wiadomo czy przypad?o?ci te osiagn? rozmiary epidemii, jednak na wszelki wypadek podj?to ju? odpowiednie kroki maj?ce zapobiec dalszemu post?powaniu zjawiska, m.in. zabroniono sprzeda?y p?yt Davida Bowie oraz ruszania biodrami w klubach nocnych. Kobiety i m??czyzn tleni?cych sobie w?osy na blond poproszono o noszenie czapek w miejscach publicznych.

Endo R. Fina
2002-03-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa