NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Specjali?ci od faworkĂłw.

Pernambuco (inf. w?asna)

Jak donosi minister-tornister w rz?dzie krzese?, uchwalono tam w?a?nie kolejn? ustaw?, która wywo?a?a zamieszki na ulicach miast. Ustawa o faworkach przewiduje, ?e nie mog? ich wypieka? m??czy?ni maj?cy w?sy. Kontrowersyjny akt prawny zosta? ju? zaskar?ony do Trybuna?u Konstytucyjnego. Losowanie totolotka przynios?o nast?puj?ce wyniki: 21, 5, 17 oraz przekonanie, ?e ustawa zostanie zniesiona. Na zje?dzie cukierników okaza?o si?, ?e narodowy smak faworków jest mo?liwy dzi?ki w?satym cukiernikom.

Rzecznik prasowy rz?du przeprosi? spo?ecze?stwo za uchwalenie tak niem?drej ustawy i powiedzia?, ?e wszelkie tego typu pomys?y b?d? konsultowane z taksówkarzami z Ch?apowa.

Foster Jones
2002-03-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa