NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Buszuj?cy w kawie zbo?owej

Kolejnym nie lada sukcesem mo?e pochwali? si? nasza policja. W efekcie zakrojonej na szerok? skal? i sprawnie przeprowadzonej akcji, uda?o si? zatrzyma? poszukiwanego listem go?czym wyj?tkowo niebezpiecznego przest?pc?.

Wszystko zacz??o si? prozaicznie. Oficer dy?urny na posterunku w Kaszalinie odebral telefon z pro?b? o interwencj?. Dzwoni? jeden z rolników zaniepokojony dziwnymi odg?osami p?yn?cymi z jego zabytkowego spichlerza. Przybycie patrolu wyp?oszy?o intruza nurzaj?cego si? w workach z kaw? zbo?ow?. Zabezpieczone ?lady wskaza?y jednak dobitnie, i? funkcjonariusze mieli do czynienia z niejakim "Robalem", znanym z powi?za? z mafi? prusakowsk?. To w?a?nie na jej zlecenie mia? jakoby dokona? zuchwa?ego zabójstwa na osobie francuskiego obywatela, Gala Rety, stoj?cego na czele zorganizowanej grupy przest?pczej dzia?aj?cej z ?elatynowej Woli.

Zarz?dzona ob?awa zako?czy?a si? sukcesem - Zwabili?my go napocz?t? torebk? "Lentilków" - powiedzia? rzecznik prasowy policji - A potem to ju? samo posz?o.

Jan Maria Latarque
2002-03-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa