NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Niebezpieczne czasy

Chwile grozy prze?yli spacerowicze, przechadzaj?cy we wczorajsze popo?udnie warszawskim Nowym ?wiatem. Z niewyja?nionych przyczyn byli terroryzowani w centrum miasta przez trzy godziny.

Jak o?wiadczy? inspektor Stanis?aw Inspektor, sytuacja by?a bardzo powa?na. Trzymaj?ce przechodniów w szachu trzy godziny by?y wyj?tkowo agresywne i uzbrojone po przys?owiowe z?by. Wzi??y zak?adników i postawi?y ultimatum - za??da?y samolotu i poprosi?y o azyl polityczny w renomowanej fabryce zegarków Zeiss w Szwajcarii.

Tym razem wszystko znalaz?o szcz??lwy fina?. Z pomoc? policji przyszed? emerytowany Kwadrans Dla Rolników, który podj?? si? pertraktacji. Jestem wdzi?czny Bogu i Legii, ?e ostatecznie nikomu nic si? nie sta?o. Powszechnie przecie? wiadomo, ?e czas jest nieub?agany - powiedzia?.

- Jak wida?, czasy si? zmieniaj? - skomentowa? ca?e zaj?cie jeden z uwolnionych zak?adników.

Jan Piotr Szatan
2002-03-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa